SAG_Clientenpanel
Uw mening is van groot belang voor ons.
Hiermee kunnen wij onze service en kwaliteit van zorg verbeteren.

Vindt u het leuk om een paar keer per jaar met ons mee te denken over zaken die dit gezondheidscentrum, de SAG en u als cliënt aangaan? Wordt dan lid van het SAG Cliëntenpanel.

Als panellid ontvangt u een paar maal per jaar een digitale vragenlijst via de mail. Deze zal vragen naar uw ervaringen of naar uw mening over een actueel onderwerp dat speelt binnen het gezondheidscentrum. De antwoorden die u geeft, worden centraal en uiteraard anoniem verwerkt. De verzamelde antwoorden worden via de mail aan alle panelleden gezonden.
Zo krijgt u een beeld of uw ervaringen aansluiten bij die van andere cliënten.

Als u een van de panelleden wilt worden, dan kan dit :

– Via een e-mail naar: info@sag-amsterdam.nl
– Via flyers die u in de wachtkamer kunt vinden. Deze kunt u bij de assistent inleveren.

Heeft u zich aangemeld om deel te nemen aan het SAG Cliëntenpanel?
Dan ontvangt u als dank een welkomstgeschenk van ons.