Geachte heer, mevrouw,
Hierbij willen wij u als team  graag op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen binnen Gezondheidscentrum Borgerstraat.

Huisartsen per september 2019

Mw M. Boon maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Mw E.L.M. Luijkx   maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Mw S. Daher dinsdag, woensdag en vrijdag
Dhr J. van der Hart
(tijdelijke waarnemer)
Maandag en donderdag  


Praktijkondersteuning
De POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner bij de Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg) is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige die nauw samenwerkt met de andere disciplines in het gezondheidscentrum. Voor ingewikkelde problemen kunt u naar haar verwezen worden door de huisarts.
Janneke van Oers werkt bij ons op dinsdag en donderdagmiddag.
Karlijn Verbakel werkt bij ons op maandag en woensdagmiddag en avond.

Online afspraak maken en E-consult
U kunt via onze website online een afspraak maken bij uw eigen huisarts voor niet-spoedeisende klachten.
Ook is het mogelijk om via onze website een e-consult aan te vragen met uw huisarts.

Avondspreekuur
Op woensdag bieden wij afspraken aan buiten kantooruren. Deze afspraken zijn als service bedoeld voor patiënten die tijdens kantooruren werken en om deze reden niet naar de praktijk kunnen komen. Het avondspreekuur is alleen op afspraak.

Laboratorium
Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u in ons gezondheidscentrum terecht van 8.00u tot 11.30u voor het laboratorium. U kunt hier wanneer nodig bloed laten prikken of kweekmateriaal inleveren.

Afscheidsbericht voor de patiënten van dokter van Zuylen
Beste patiënten,
Via dit bericht wil ik u op de hoogte brengen van een verandering in de praktijk. Na zes jaar met veel plezier uw huisarts te zijn geweest ga ik de praktijk verlaten.

Ik bedank u voor het gestelde vertrouwen in mij. Ik heb ervan genoten uw huisarts te mogen zijn en ik hoop dat ik voldoende voor u heb kunnen betekenen.

Enerzijds verheug ik mij op mijn nieuwe werkkring. Maar nu het moment dichterbij komt merk ik dat het afscheid nemen mij veel doet. Omdat ik ook nog op vakantie ga zal mijn laatste werkdag 19 juli zijn
Met hartelijke groet, Danielle van Zuylen