Voor mensen die in april en begin mei hun 1e vaccinatie Astra Zenica hebben gehad in GC Borgerstraat, staat de 2e vaccinatie gepland op zaterdag 26 juni en woensdag 21 juli. We ontvangen veel telefoontjes van patiënten die vanwege vakantieplannen op een andere dag gevaccineerd willen worden. Helaas kunnen wij u hier niet in tegemoet komen. Er worden geen andere vaccinatiedagen gepland voor de 2e vaccinatieronde in GC Borgerstraat en hier wordt geen uitzondering op gemaakt.

Wij adviseren u in het maken van uw vakantieplannen rekening te houden met bovenstaande data voor uw 2e vaccinatie Astra Zenica. Voor de personen die thuis door de huisarts gevaccineerd zijn, wordt een nieuwe afspraak gepland. Uw huisarts neemt hierover contact met u op.

Zie ook https://coronavaccinatie-keuzehulp.nl.

Maxine McCombs
Centrummanager SAG GC Borgerstraat a.i.