Hoe werkt de huisartsenpraktijk?

Werkwijze:
Ons algemene uitgangspunt is dat niemand zonder reden naar de huisarts gaat. Onzekerheid of ongerustheid spelen daarbij vaak een rol. Het is een belangrijke taak van de huisarts deze zaken ook met u te bespreken.

De huisarts luistert goed naar u:
Alle klachten waarmee u bij de huisarts komt, worden zorgvuldig behandeld. Natuurlijk wordt eerst gezocht naar een medische reden voor uw klacht, maar er is ook aandacht voor andere oorzaken. Sommige lichamelijke klachten worden veroorzaakt of verergerd door problemen thuis of op het werk. Ook valt te denken aan verkeerde eet-, rook- of drinkgewoontes.

Behandeling:
Als het na het evalueren van uw klachten en nader onderzoek duidelijk is wat er met u aan de hand is, zal de huisarts samen met u een behandelplan voorstellen. Dit kan zijn: het geven van uitleg en informatie over uw klacht of ziekte, het advies om het natuurlijk beloop af te wachten, het voorschrijven van medicijnen of het verwijzen naar andere hulpverleners binnen of buiten het gezondheidscentrum.

Eigen verantwoordelijkheid:
De huisartsen kijken samen met u naar het best mogelijke antwoord op uw vragen. Ze vinden wel dat u zelf ook verantwoordelijk bent voor uw gezondheid. Uw medewerking aan uw eigen genezing is van groot belang. De huisartsen vinden ook dat voorkomen beter is dan genezen. Ze zullen met u bespreken hoe kan worden voorkomen dat de klachten zich herhalen of erger worden. Daar kunt u vaak zelf uw steentje aan bijdragen.

Vakanties
Ook tijdens vakanties kunt u op het centrum terecht bij één van de huisartsen of een waarnemend huisarts. Deze arts heeft al uw gegevens beschikbaar en zal ook zijn/haar bevindingen in uw elektronisch dossier noteren.

Onderzoeksprojecten
Wij nemen regelmatig deel aan huisartsgeneeskundige onderzoeksprojecten of aan wetenschappelijk onderzoek.