Spreekuren huisartsen:

 • Marlies Boon: maandagochtend, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag.
 • Danielle van Zuylen: maandag, woensdagochtend, donderdagmiddag, vrijdagochtend.
 • Lisette Luijkx: maandag, dinsdagochtend, woensdag (-avond oneven weken), en donderdagochtend.
 • Sietse Wieringa: dinsdag, woensdag (-avond even weken) en donderdag.

Avondspreekuur
Op woensdagavond is er spreekuur spreekuur. Afspraken voor het spreekuur kunt u maken bij de assistente, dit kan telefonisch of aan de balie. Het spreekuur is van 17.00 tot 21.00 uur.

Terugbelspreekuur
Wij hebben een terugbelspreekuur. Dit is bedoeld voor korte vragen of het bespreken van onderzoeksuitslagen.
U kunt zich hiervoor tussen 8.30 en 12.00 uur bij de assistente opgeven. De huisarts belt u die dag tussen 13.00 en 14.00 uur terug. Op donderdag is dit tussen 12.00 en 13.00 uur.
Wij verzoeken u er voor te zorgen een telefoonnummer op te geven waarop u te bereiken bent op dat tijdstip.

Voordat u op spreekuur komt…
Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

 • Wat is uw klacht of probleem?
 • Sinds wanneer speelt dit probleem?
 • Wat zijn de verschijnselen?
 • Wat voor last heeft u ervan?
 • Maakt u zich ongerust over de klacht?
 • Wat spookt er misschien door uw hoofd?
 • Heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?
 • Wat wilt u de huisarts vragen?
 • Wilt u geruststelling?
 • Wilt u onderzoek?
 • Wilt u een behandeling?
 • Wilt u informatie?
 • Wilt u iets anders? Zo ja wat? Zeg vooral alles tegen uw huisarts wat van belang kan zijn voor een goed antwoord op uw vragen.