Gezondheidscentrum Borgerstraat is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur. In het weekend en op feestdagen zijn wij gesloten.


Spoed

In levensbedreigende situaties: Bel 112.

In geval van spoed bel: 020-612 26 96, keuze 9.
Voor eerste hulp kunt u altijd direct terecht, toch is het prettig als u van tevoren belt of laat bellen. Dan kunnen de huisarts en de doktersassistente rekening houden met uw komst.

Vanaf 17.00 uur, ‘s nachts en in het weekend kunt u voor dringende gezondheidsklachten bellen met de Huisartsenpost: 088 – 003 06 00


Regulier spreekuur huisartsen
De huisartsen houden spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.


Avondspreekuur
Op woensdagavond is er avondspreekuur. Afspraken voor het spreekuur kunt u maken bij de assistente, dit kan telefonisch of aan de balie. Het spreekuur is van 17.00 tot 21.00 uur.


Terugbelspreekuur
Wij hebben een terugbelspreekuur. Dit is bedoeld voor korte vragen of het bespreken van onderzoeksuitslagen.
U kunt zich hiervoor tussen 8.30 en 12.00 uur bij de assistente opgeven. De huisarts belt u die dag tussen 13.00 en 14.00 uur terug. Op donderdag is dit tussen 12.00 en 13.00 uur.
Wij verzoeken u er voor te zorgen een telefoonnummer op te geven waarop u te bereiken bent op dat tijdstip.


Huisbezoek

Omdat we op de praktijk alle voorzieningen hebben, geven we er de voorkeur aan als u naar het centrum komt.
Bent u te ziek of zijn er andere omstandigheden waardoor het echt niet mogelijk is naar de praktijk te komen, dan kunt u een huisbezoek aanvragen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.


Voordat u op spreekuur komt…
Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

 • Wat is uw klacht of probleem?
 • Sinds wanneer speelt dit probleem?
 • Wat zijn de verschijnselen?
 • Wat voor last heeft u ervan?
 • Maakt u zich ongerust over de klacht?
 • Wat spookt er misschien door uw hoofd?
 • Heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?
 • Wat wilt u de huisarts vragen?
 • Wilt u geruststelling?
 • Wilt u onderzoek?
 • Wilt u een behandeling?
 • Wilt u informatie?
 • Wilt u iets anders? Zo ja wat? Zeg vooral alles tegen uw huisarts wat van belang kan zijn voor een goed antwoord op uw vragen.