De medewerkers
De verpleegkundige: Marjolein van Breugel
De consultatiebureau-arts: Marjolein Hessels

Hoe werken wij?
Als u uw huisarts in het gezondheidscentrum heeft, kunt u ervoor kiezen om met uw pasgeboren kind naar het consultatiebureau in het gezondheidscentrum te gaan. Dit kunt u regelen met de verpleegkundige van het zogenoemde screenteam (GGD) die tussen de vierde en zesde dag na de bevalling bij u thuis komt en uw baby de gehoortest afneemt en een hielprik uitvoert. Vertel haar dan duidelijk dat u kiest voor het consultatiebureau van uw eigen huisarts in het gezondheidscentrum. Als uw kind 14 dagen oud is zal de verpleegkundige van het consultatiebureau bij u thuis komen voor een kennismakingsbezoek. Voor die tijd neemt de verpleegkundige van ons consultatiebureau contact met u op.

In het eerste levensjaar van uw kind zult u minimaal acht keer opgeroepen worden voor het consultatiebureau. Soms ontmoet u dan de consultatiebureau-arts en soms de verpleegkundige. Uw kind wordt gemeten en gewogen, krijgt de noodzakelijke inentingen en wordt gevolgd in zijn/haar groei en ontwikkeling. U kunt altijd alle vragen stellen die u heeft. Een bezoek aan het consultatiebureau duurt ongeveer 20 (alleen met de verpleegkundige) à 30 minuten (met zowel de verpleegkundige als de arts).

Als u vragen heeft over de opvoeding, bijvoorbeeld over huilen, slaapproblemen, eetgewoonten of het gedrag van uw kind waar meer tijd voor nodig is, kun u een afspraak maken met de verpleegkundige bij u thuis of op het consultatiebureau. Zo kunt u samen wat dieper ingaan op en wat langer stilstaan bij uw vragen. U kunt ook eventueel verwezen worden naar de opvoedadviseur, de huisarts of het maatschappelijk werk. Er wordt gewerkt met de methode Positief Opvoeden. De verpleegkundige is hiervoor geaccrediteerd.

Het telefonisch spreekuur
Het telefonische spreekuur voor vragen en advies:
Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur op telefoonnummer: 020 – 581 40 80.

Afspraken maken en veranderen
Als u een afspraak wilt maken, afzeggen of verzetten kunt u dagelijks bellen met het stedelijk afsprakenbureau op telefoonnummer 020 – 581 40 80.
Dit afsprakenbureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Avondspreekuur consultatiebureau
SAG-JGZ is met een avondspreekuur voor het consultatiebureau gestart in gezondheidscentrum Helmersstraat. Deze is (voorlopig) om de andere maandag van 17.15 – 20.00 uur, gerekend vanaf 14 januari. U kunt zich hiervoor aanmelden via het JGZ Afsprakenbureau of via uw jeugdverpleegkundige.
Contact Afsprakenbureau: : 020 – 581 40 80

Ouder- en Kindteams Amsterdam
In het Gezondheidscentrum Borgerstraat is een consultatiebureau van het Ouder- en Kindteams Amsterdam gevestigd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. U kunt hier terecht met alle vragen over de gezondheid, het opvoeden en opgroeien van uw kind.

Opvoeden en opgroeien: in Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen en zorgen terecht bij een Ouder- en Kindteam in de wijk of op school. Kleine vragen of grote problemen: wij denken mee over oplossingen. Dus heb je vragen over de gezondheid of ontwikkeling van je kind? Wil je tips om je kind beter te laten eten of slapen? Vind je het lastig om regels te stellen voor snoepen, gamen en social media? Maak je je zorgen over pubergedrag of is er tijdelijk ondersteuning nodig door scheiding, verlies, ziekte of geldzorgen? Kom dan langs bij het Ouder- en Kindteam in de wijk of ga naar de ouder- en kindadviseur op school. Samen kijken we wat er nodig is.
Kijk op http://www.oktamsterdam.nl of bel 020-55 55 961.

Zwangerschapscursussen
U kunt u bij het afsprakenbureau – mits u zwanger bent of pas bevallen – ook aanmelden voor de aangeboden cursussen ‘Rondom de Geboorte’.
Kijk voor meer informatie op www.rondomdegeboorte.nl
Of bel voor meer informatie: 020 – 581 40 80

Verder
Op  www.groeigids.nl vindt u allerlei informatie die van toepassing is op uw opgroeiende kind.
Tenslotte vindt u antwoord op veel vragen over het opvoeden op www.positiefopvoeden.nl