De doktersassistenten van gezondheidscentrum Borgerstraat zijn:

 • Leila
 • Zoulikha
 • Pauline
 • Leonie

Wat kunnen de doktersassistenten voor u doen?

 • Afspraken maken
  De assistenten plannen het spreekuur en de visites van de huisartsen in. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts.
 • Herhaalrecepten aanvragen
  Aan de balie of telefonisch. Het bewaken van een juist gebruik van uw medicijn is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Waar nodig wordt overlegd met uw huisarts.
 • Uitslagen bespreken
  Van bloed- en röntgenonderzoek, uitstrijkjes, etc. Waar nodig of wenselijk verwijst zij u naar de huisarts voor een meer uitleg van de uitslag.
 • Adviseren over veel voorkomende aandoeningen
  Bijvoorbeeld wat u kunt doen bij een ziek kind, koorts, hoesten, blaasontsteking, diarree e.d.
 • Ziekenhuis-nazorg
  Meestal zal de doktersassistent u bellen nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis. Dit gebeurt in overleg met de praktijkondersteuner.
 • Jeugdgezondheidszorg in gang zetten
  Als u een baby heeft gekregen, vertelt de assistente dat aan de wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg. De wijkverpleegkundige maakt een afspraak met u voor een huisbezoek.
 • Voorlichting geven
  In de wachtkamer liggen folders en informatiemappen over ziekten en aandoeningen. U kunt bij de assistenten terecht met vragen hierover.
 • Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
  Zoulikha, Leila of Pauline kan een uitstrijkje maken als u een oproep heeft gekregen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
 • Kleine medische handelingen
  De assistenten een eigen spreekuur. Het spreekuur is elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.15 uur. Zij kunnen kleine handelingen uitvoeren, zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, wondverzorging, injecties geven en bloed- of urineonderzoek. Waar nodig overleggen zij met de huisarts.

Wat kunt u wanneer?

08.30-12.15 Afspraken maken, aanvragen van huisbezoeken / terugbelspreekuur / herhaalrecepten, verwijsbrieven ophalen
12.15-13.15 Lunchpauze. Voor vragen zijn we bereikbaar op 020 – 612 26 96
13.30-17.00 Afspraken maken, herhalingsrecepten, verwijsbrieven ophalen
15.00-17.00 Administratietijd en overlegtijd.