De doktersassistenten van gezondheidscentrum Borgerstraat zijn:

  • Leila
  • Zoulikha
  • Pauline
  • Leonie

Telefoonnummer : 020 – 612 26 96

Wat kunnen de doktersassistenten voor u doen?
Afspraken maken voor het spreekuur van de huisartsen en voor visites. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of langskomen. U kunt als het medisch noodzakelijk is voor dezelfde dag een afspraak maken, maar niet altijd bij uw eigen huisarts. Herhalingsrecepten kunt u bij de dokterassistent aanvragen. Het bewaken van een juist gebruik van uw medicijn is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Waar nodig wordt overlegd met uw huisarts.

Uitslagen meedelen:
De dokterassistent kan met u de uitslag van bloed- en röntgenonderzoek, uitstrijkjes e.d. bespreken. Waar nodig of wenselijk verwijst zij u naar de huisarts voor een nadere toelichting en bespreking van het resultaat.
Adviseren over veel voorkomende aandoeningen: bijvoorbeeld over zieke kinderen, koorts, hoesten, blaasontsteking, diarree e.d.

Ziekenhuis-nazorg:
Meestal zal de doktersassistent u bellen nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis. Dit gebeurt in overleg met de praktijkondersteuner.

Jeugdgezondheidszorg:
Na de geboorte van een baby krijgen de ouders van de praktijkassistente een brief met informatie over het consultatiebureau van het gezondheidscentrum. De assistente informeert de wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg over deze geboorte zodat zij een afspraak met u kan maken voor een huisbezoek.

Patiëntenvoorlichting:
de dokterassistenten hebben folders en informatie over allerlei ziekten en aandoeningen. U kunt bij hen terecht met vragen. In de wachtruimte bevindt zich een kast met mappen met uitgebreide informatie. Deze kunt u in de wachtkamer doorkijken.

Diabetesspreekuur:
Één van de dokterassisstenten doet wekelijks spreekuur voor patiënten met type II diabetes. Zij doet dit in nauw overleg met de huisartsen en met de praktijkondersteuner.

Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
Er zijn drie dokterassistenten die zelf uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek, Zoulikha, Leila en Pauline. Als u een oproep heeft gehad, kunt u met één van de drie een afspraak maken voor het maken van een uitstrijkje.

Wat kunt u wanneer?
08.30 -12.15 uur Afspraken maken, huisbezoeken aanvragen, terugbelspreekuur aanvragen, herhalingsrecepten, verwijsbrieven ophalen
12.15 -13.15 uur Lunchpauze. Voor vragen zijn we bereikbaar op 020 – 612 26 96
13.00 -13.45 uur Telefonisch spreekuur: de huisarts belt u terug. Zorgt u ervoor dat u bereikbaar bent op het telefoonnummer dat u heeft opgegeven
13.30 -17.00 uur Afspraken maken, herhalingsrecepten, verwijsbrieven ophalen
15.00 –17.00 uur Administratietijd en overlegtijd.

Eigen spreekuur doktersassistenten
Tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.15 uur kunt u, bij voorkeur op afspraak, bij hen terecht voor allerlei kleine zaken.
Deze kunnen bestaan uit: oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, wondverzorging, injecties geven en bloed- of urineonderzoek.
Tevens kunt u bij hen terecht met klachten als keelpijn, oorpijn, blaasontsteking of bij zwangerschap.
Waar nodig overleggen zij met de huisarts.

Uitstrijkjes: Zoulikha, Leila en Pauline
Diabetes spreekuur: Dilek
Hart- en vaatziekten spreekuur: Zoulikha