De praktijkondersteuners zijn Mariëtte Wüst en Dilek Yuce.
Zij zijn werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
U kunt contact opnemen via de doktersassistent: telefoonnummer: 020 – 612 26 96


POH Ouderenzorg

Dit gezondheidscentrum heeft een POH (praktijkondersteuner) Ouderenzorg binnen het team.

Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten. Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.

Spreekuren voor chronische zieken:
Leven met een chronische ziekte zoals astma, COPD (longemfyseem) of diabetes vraagt in het dagelijkse leven om aanpassingen. Voor deze patiënten heeft de praktijkondersteuner een eigen spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u bij haar terecht met vragen over uw ziekte en over de door u gebruikte medicijnen. Zij kan u informatie geven over uw ziekte en u begeleiden bij de verdere behandeling. Het doel van deze begeleiding is dat uzelf zo goed mogelijk leert omgaan met uw aandoening.

Huisbezoek na een ziekenhuisopname:
De praktijkondersteuner of de doktersassistente neemt contact met u op na een ziekenhuisopname en zij bezoekt u zo nodig thuis. Zij luistert naar uw verhaal en bekijkt wat er nodig is om thuis weer zo goed mogelijk te functioneren. Zij kent de procedures voor het aanvragen van thuiszorg en/of hulpmiddelen en kan u daar bij helpen.

Huisbezoek voor ouderen:
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven is wat veel ouderen wensen. De praktijkondersteuner komt op verzoek bij u thuis en bespreekt uw vragen die te maken hebben met ziekte en gezondheid. Bijvoorbeeld over medicijnen, veiligheid in huis, beweging, slapen, gezonde voeding en activiteiten buitenshuis.

Samenwerking met de huisarts en het ouderenwerk:
De praktijkondersteuner heeft regelmatig overleg met de huisarts. Als zij over uw situatie met de huisarts wilt overleggen, zal zij altijd eerst uw toestemming vragen. Daarnaast heeft zij regelmatig contact met het servicepunt voor ouderen.

Contact met de Thuiszorg:
De praktijkondersteuner wordt niet ingeschakeld voor taken van de Thuiszorg zoals lichamelijke verzorging en huishoudelijke taken. Wel heeft zij regelmatig overleg met de wijkverpleegkundigen en kan zij bemiddelen bij problemen. Ook kan zij hulp van Thuiszorg voor u aanvragen.

Moet ik worden doorverwezen?
Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken.

Wat zijn de kosten?
Uw zorgverzekeraar vergoedt de hulp van de praktijkondersteuner. Soms, als de praktijkondersteuner specifieke taken uitvoert, geldt er een eigen bijdrage volgens de thuiszorgtarieven.