De wijkverpleegkundige is aanwezig op maandagmiddag. Er is dan een inloopspreekuur van 14:00 tot 16:00,
ze is gespecialiseerd in de zorg voor ernstig of langdurig zieken en gehandicapten.
U kunt ook bellen met Team van Lennepbuurt T: 020 – 229 03 94

Wat doet de wijkverpleegkundige?
De wijkverpleegkundige komt bij de mensen thuis.
Zij is gespecialiseerd in het in de thuissituatie ondersteunen van zieke mensen of mensen met een handicap, zodat het dagelijkse leven zoveel mogelijk doorgang vindt. Zij neemt de cliënt in zijn of haar directe omgeving als uitgangspunt.

De hulp kan bestaan uit:

  • Mensen helpen met wassen en aankleden, wonden verzorgen of injecties geven.
  • Adviseren en instructie geven op het gebied van bedverpleging, hulpmiddelen, incontinentie of medicijngebruik.
  • De patiënt, familie en vrienden informeren over de gevolgen van een ziekte en hen ondersteunen bij de verwerking hiervan.
  • Contacten leggen met andere organisaties die zorg bieden. Vaak is zij een schakel tussen de patiënt en de huisarts. Ze overlegt met andere hulpverleningsinstanties als u dat wilt.

Hulpmiddelen
Uitleen van hulpmiddelen gebeurt door Cordaan Thuiszorg. Voor meer informatie of het bestellen van een hulpmiddel kunt u bellen met 0800 288 77 66 (gratis), of u klikt hier voor de website, deze wordt verzorgd door Vegro.

Wat kost deze hulp?
De basisverzekering geeft u recht op gratis lenen van hulpmiddelen met een maximum van een half jaar. Binnen dit assortiment vallen onder andere bedverhogers, een rolstoel, douchestoel of hoog-laagbed.

Aanmelden
U kunt u zelf aanmelden bij de thuiszorg-organisatie van uw keuze.